RawRaw el. parduotuvė

Pirkimo ir pristatymo taisyklės

Prašome atidžiai perskaityti naudojimosi paslaugomis ir tinklapiu Taisykles. Naudojimasis tinklapiu arba prekių pirkimas reiškia, kad šios Taisyklės Jums yra suprantamos ir sutinkate jų laikytis. www.rawraw.lt tinklapis priklauso ir yra administruojamas UAB „Olviko“ (toliau – rawraw.lt, „mes" arba „mūsų"). Jeigu turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, mielai prašome su mumis susiekti.

Sąvokos

Asmuo, kuris naudojasi šiuo tinklapiu, arba asmuo, kuris užsako prekes, toliau vadinamas „Klientu“. Ši paslaugų bei tinklapio naudojimo tvarka ir sąlygos toliau vadinamos „Taisyklėmis“.

Taikymo apimtis

Šios Taisyklės taikomos visiems teisiniams santykiams, kurie susiklosto tarp Kliento ir rawraw.lt, Klientui įsigyjant www.rawraw.lt parduodamas prekes.

Taisyklių keitimas

rawraw.lt turi teisę pakeisti Taisykles bet kuriuo metu. Apie Taisyklių pasikeitimus informuojama tinklapyje www.rawraw.lt. Klientui toliau naudojantis tinklapiu, tai reiškia jo supratimą ir sutikimą su nauja Taisyklių redakcija.

Sutarties sudarymas

Parduodamų prekių pateikimas tinklapyje nesukuria rawraw.lt jokių įsipareigojimų. Kliento užsakymas laikomas pasiūlymu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tuomet, kai rawraw.lt išsiunčia prekes ir pateikia pranešimą apie išsiuntimą Klientui el. paštu į registracijos duomenyse pateiktą el. pašto dėžutę. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Kliento užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos yra privalomos ir tampa neatskiriama sutarties dalimi. Visų sutarčių sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

Kiekvienas Kliento pateiktas ir rawraw.lt patvirtintas užsakymas yra saugomas rawraw.lt duomenų bazėje. Prekes iš rawraw.lt gali pirkti tik pilnamečiai, veiksnūs asmenys. Nepilnamečiai ir neveiksnūs asmenys gali naudotis rawraw.lt paslaugomis tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu ir priežiūra. rawraw.lt savo įsipareigojimų vykdymui turi teisę naudotis trečiųjų šalių pagalba.

Informacijos tikslumas

rawraw.lt imasi visų įmanomų priemonių tam, kad rawraw.lt pateiktų prekių spalvos būtų kiek įmanoma tikslesnės. Ekrane matoma prekės spalva priklauso nuo Kliento monitoriaus, todėl mes negalime garantuoti, kad įsigytos prekės spalva atitiks monitoriuje matytą spalvą. Prekių asortimentas bei aprašymai yra nuolat keičiami. rawraw.lt, kiek tai leidžia taikytini įstatymai, neatsako už tinklapyje pateikiamos informacijos tikslumą. rawraw.lt neatsako jokiam asmeniui už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri kiltų dėl naudojimosi šiame tinklapyje pateikta informacija.

Kaina

Prekės kaina yra laikoma ta kaina, kuri nurodoma Kliento prekių krepšelyje užsakymo metu. Prekės kainos nuolatos ir be jokio išankstinio įspėjimo tinklalapyje keičiamos, tačiau visiems pirkimams atliktiems tam tikru metu bus taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo pateikimo metu. Į nurodytas kainas nėra įskaičiuotos siuntimo ir pakavimo išlaidos, jos yra priskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos. PVM, kai taikomas, yra įskaičiuotas į prekių kainas.

Svarbu! Akcijų metu nuolaidos nesumuojamos, akcijinėms prekėms jokios papildomos nuolaidos netaikomos. Vienu metu galima pritaikyti tik vieną nuolaidos kodą.

Akcijos

Kiekvienos akcijos laikas yra ribotas, laiką, kuris liko iki vienos ar kitos akcijos pradžios arba pabaigos, galėsite matyti akcijų reklaminėse juostose. Esant prašymui, Jums atsiųsime informaciją apie naujas mūsų akcijas. Iš šių pranešimų lengvai pateksite į akcijos puslapį, kur galėsite susipažinti su mūsų siūlomomis prekėmis. Kadangi akcijų metu prekių kiekiai paprastai yra riboti, mes rekomenduojame tikrinti akcijų turinį kaip įmanoma anksčiau.

Užsakymas

Iškart po užsakymo mūsų svetainėje pateikimo, www.rawraw.lt atsiunčia Jums užsakymo patvirtinimą su visomis jo detalėmis. www.rawraw.lt gali perskambinti, duomenų pasitikslinimui, kad toliau užsakymas būtų vykdomas sklandžiai.

Pristatymas

Prekės pristatomos Kliento nurodytu adresu. Prekės į Kuršių Neriją nepristatomos. rawraw.lt išskirtiniais atvejais prekes gali pristatyti dalimis.

Pristatymo laikas

Dėl užsakymų Internetu pobūdžio, sudėtinga nurodyti tikslią pristatymo datą. Tikėtinas pristatymo laikas yra 2 - 4 darbo dienos. rawraw.lt pateikia prekes Klientui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai rawraw.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo rawraw.lt nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju rawraw.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Pristatymai vykdomi pasitelkiant trečiuosius asmenis - kurjerius, todėl rawraw.lt negali garantuoti labai tikslaus pristatymo laiko. Dažniausiai užsakymai yra apdorojami ir prekės perduodamos kurjeriams užsakymo dieną arba kitą darbo dieną. Pristatymo laikas prasideda nuo užsakymo perdavimo kurjeriui. rawraw.lt deda visas pastangas tam, kad būtų laikomasi nurodytos pristatymo datos. Pristatymo laikas nėra esminė sutarties sąlyga. rawraw.lt, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Klientui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, rawraw.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Pristatymo įkainiai

rawraw.lt taiko papildomą pristatymo mokestį. Pristatymo mokestis yra priskaičiuojamas kiekvienam užsakymui. Pristatymo mokestis sudaro 10 LTL Lietuvoje.

Grąžinimas

rawraw.lt įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms.

Pinigai grąžinami pervedant juos į kliento asmeninę sąskaitą. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš rawraw.lt, arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Klientas gali pateikti reikalavimą dėl netinkamos kokybės prekių tik per 7 (septynias) darbo dienas nuo jų pristatymo. Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia nepažeista pakuote. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekę, Klientas privalo iš anksto pranešti apie tai rawraw.lt el. paštu: info@rawraw.lt. rawraw.lt pateiks tolimesnių veiksmų instrukcijas.

Klientas sumoka už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o rawraw.lt, įsitikinęs, kad prekė grąžinta dėl netinkamos kokybės, grąžina Klientui patirtas pristatymo, grąžinimo išlaidas bei už prekę sumokėtą sumą. Klientas ant grąžinimo siuntų turi teisingai ir tinkamai nurodyti siuntėjo/gavėjo adresą. rawraw.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, taip pat turi būti grąžintos tuo pačiu metu. Pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai prekė pasiekia rawraw.lt nurodytu adresu.

Atsisakymo teisė

Remiantis ES Nuotolinės prekybos direktyva, Klientas turi teisę per 7 (septynias) darbo dienas po prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir grąžinti prekes. Teisė atsisakyti užsakymo negalioja toms prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba individuliai pritaikytos, arba kurios dėl savo pobūdžio apskritai negali būti grąžinamos, yra greitai gendančios ir jų galiojimo laikas greitai pasibaigia.

Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia nepažeista pakuote, jos negali būti naudotos, atidarytos ir turi būti tokios būklės, kokios buvo išsiųstos iš rawraw.lt. Klientui tenka prekių grąžinimo išlaidos ir rizika. Klientas ant grąžinimo siuntų turi teisingai ir tinkamai nurodyti siuntėjo/gavėjo adresą. rawraw.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pačiu metu.

Klientas, norėdamas pasinaudoti atsisakymo teise, privalo iš anksto pranešti el. paštu: info@rawraw.lt ir nurodyti grąžintinas prekes. Prekes reikia grąžinti tuo adresu, kuris bus nurodytas siunčiamoje el. žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą. Pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai prekė pasiekia rawraw.lt nurodytu adresu.

Apmokėjimo sąlygos

Siekiant sklandaus bendradarbiavimo, mokėjimai į rawraw.lt nurodytą mokėjimo sąskaitą turi būti atlikti nedelsiant ir sumokant visą sumą, kuri nurodyta sąskaitoje. Užsakymai bus patvirtinami ir vykdomi tik tuomet, kai Kliento bankas patvirtina apmokėjimą. Atlikdamas užsakymą Klientas turi galimybę pasirinkti iš keleto skirtingų apmokėjimo būdų. Nesulaukus įmokos per dvi darbo dienas (išskyrus būdą "Apmokėjimas grynais pinigais atsiimant (pristatant) prekes"), užsakymas bus anuliuotas.

Klientas padengia išlaidas, atsiradusias neįvykdžius mokėjimo dėl lėšų trūkumo sąskaitoje ar dėl Kliento klaidingai nurodytų mokėjimo rekvizitų.

Narystės nutraukimas

Jei nebenorite gauti iš mūsų laiškų, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi elektroniniu paštu info@rawraw.lt.

Taikoma teisė

Visos sudaromos sutartys aiškinamos ir įgyvendinamos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, o ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal rawraw.lt buveinės vietą. Į užsienį pristatomoms prekėms JT Konvencija dėl tarptautinio pirkimo pardavimo sutarčių netaikoma.

Išlyga

Visos paslaugos, informacija, prekės ir kito pobūdžio turinys, esantis šiame tinklapyje, yra pateikiami principo „tokie, kokie yra“ („as is“) ir „tiek, kiek pasiekiami“ („as available“) pagrindu ir gali bet kuriuo metu keistis be jokio pranešimo Klientui. Tinklapio pasiekiamumas gali būti apribotas dėl gedimų šalinimo, techninės priežiūros ar naujų paslaugų diegimo. Tinklapio laikino nepasiekiamumo atveju Klientas neteiks pretenzijų dėl galimai patirtų nuostolių atlyginimo.

Intelektinė nuosavybė

rawraw.lt logotipas yra registruotas prekės ženklas. Kiti produktų ar įmonių pavadinimai esantys šiame tinklapyje taip pat gali būti prekės ženklai ir saugomi intelektinės nuosavybės teise. Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, grafiką, ženklus, mygtukų ikonas, nuotraukas, paveikslėlius, garso ir vaizdo klipus, skaitmeninius parsisiuntimus, duomenų sąrankas ir programas, yra rawraw.lt ar jo tiekėjų nuosavybė, saugoma autorių teisių, gretutinių teisių, taip pat teisių į duomenų bazes įstatymų. Be rawraw.lt išankstinio raštiško sutikimo negalima kopijuoti ar naudoti tinklapio ar jo dalies.

Taisyklių pažeidimas

Jeigu Klientas pažeidžia šias Taisykles, rawraw.lt gali atsisakyti toliau teikti jam prekes ir sustabdyti prekių pristatymus iki tol, kol pašalinami tokie pažeidimai.

Nuosavybės teisė į prekes

Visos prekės yra rawraw.lt nuosavybė iki tol, kol Klientas pilnai atlieka visus su prekėmis susijusius mokėjimus, įskaitant padarytą žalos atlyginimą ir palūkanų apmokėjimą.

Atsakomybės ribojimas

rawraw.lt jokiais atvejais neatsako už padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai žala rawraw.lt ar jos darbuotojų padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo. rawraw.lt jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, negautas pajamas. Tais atvejais, kai rawraw.lt privalo atlyginti nuostolius, nuostolių atlyginimo dydis visuomet apribojamas prekės, su kuria susiję nuostoliai, kainos, nurodytos sąskaitoje, dydžiu.

Komunikacijos priemonės

rawraw.lt bendrauja su Klientu elektroniniu paštu arba savo tinklapyje talpinamais pranešimais. Susitarimo tikslu Klientas sutinka, kad rawraw.lt pranešimus gautų elektroninėmis priemonėmis, ir kad visos sutartys, susitarimai, pranešimai, patvirtinimai ir kita informacija būtų siunčiami elektroninėmis priemonėmis, ir tai prilyginama teisės aktų reikalaujamai rašytinei formai.

Įstatymų suteikiamos teisės

Šios Taisyklės neapriboja imperatyvių teisės normų suteikiamų Kliento teisių. Jeigu bet kuri Taisyklių nuostata kompetentingų institucijų yra pripažįstama negaliojančia arba visiškai ar iš dalies neįgyvendintina, tai likusios nuostatos lieka galioti visa apimtimi.

© 2014 RawRaw (UAB „Olviko“). Visos teisės saugomos.